სახანძრო უსაფრთხოება

სახანძრო უსაფრთხოება

ხანძრისგან დაცვა უმნიშვნელოვანესი საკითხია, როგორც ბიზნეს ოპერატორებისთვის, ასევე პირადი საკუთრების უსაფრთხოებისთვის. ხანძარმა შესაძლოა სერიოზული ზიანი მიაყენოს ადამინის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას, ასევე გაანადგუროს მატერიალური ფასეულობები და ინფრასტრუქტურა, სწორედ ზემოაღნიშნულის თავიდან აცილების მიზნით კომპანია ლიდ სეიფთი გთავაზობთ სახანძრო უსაფრთხოების სრულ მომსახურებას, დაგეხმარებით პროექტირებაში, ინსტალაციაში და ინსრუქტირებაში.