ევაკუაციის გეგმა

ევაკუაციის გეგმა

სახანძრო უსაფრთოების წესების და პირობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის თანახმად, ადამიანთა მასობრივი თავშეყრის და სართულზე 10 და მეტი ადამიანის სამუშაო ადგილის მქონე ობიექტებში, ასევე შენობებში რომლებშიც მუდმივად იმყოფებიან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, ყველა სართულზე საევაკუაციო გასასვლელებთან უნდა იქნეს გამოკრული ხანძრის დროს ადამიანთა ევაკუაციის გეგმა რომლის შედგენის წესი მკაცრად არის განსაზღვრული. 

 

ჩვენ გთავაზობთ:

ევაკუაციის გეგმა დამკვეთის მოთხოვნით შესაძლებელია მომზადდეს: